0036 1 451 0294
Română
Română English Deutsch Polski Slovensky

Protecţia datelor

Conţinuturile prezentate pe această pagină sunt proprietatea companiei Idealbody Ltd. Multiplicarea în interes public, on-line sau în tipar a elementelor paginii (parţial sauîn întregime) este interzis de lege.

Proprietarul şi operatorul paginii de internet www.turbodieta.ro

Numele firmei: Idealbody Kft.
Sediu: 1139 Budapesta, Teve u. 41.
C.I.F.: 13090575-2-41
Nr. Registrul comerţului: 01-09-718272/6
Adresă electronică: info@idealbody.hu
Telefon: +36-1-451-0294
Organul care a înregistrat firma: Registrul comerţului, Tribunalul Capitalei, Budapesta

Principiile protecţiei datelor

Idealbody Kft. va păstra confidenţialitatea datelor specificate de clienţi la înregistrare şi nu le va transmite unor terţe părţi în conformitate cu prevederile legale în vigoare. La elaborarea principiilor protecţiei datelor s-a ţinut cont de Legea LXIII din 1992 privind protecţia datelor personale şi a celor de interes public, precum şi de Legea VI din 1998 privind protecţia persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal.

Drepturi de autor:

Conţinutul paginii de internet www.turbodieta.hu respectiv toate elementele componente ale paginilor sale (text, imagine, sunet, video, animaţie etc.) sunt produse intelectuale ale firmei şi sunt protejate de legea drepturilor de autor, ele pot fi utilizate doar cu acordul prealabil al furnizorului de conţinut. Este interzisă reproducerea on-line sau tipărită a oricărui element (singur sau împreună cu altele) cu scopul de a le face publice fără acordul furnizorului de conţinut.

Procesarea şi protecţia datelor personale

Datele personale furnizate firmei Idealbody Kft în timpul utilizării paginii turbodieta.hu au caracter confidenţial şi nu vor fi transmise unor părţi terţe decât în cazul în care ele sunt necesare pentru executarea comenzii, de exemplu, date transmise serviciului de curierat în vederea livrării.

Datele facturii întocmite pe baza comenzii împreună cu datele înregistrate la livrarea comenzii vor fi înregistrate şi stocate pe durata stabilită de legea contabilă în vigoare.

Idealbody Kft. va păstra datele Cumpărătorului înregistrate pe parcursul efectuării comenzii până în momentul în care Cumpărătorul va solicita ştergerea lor. Pe parcursul navigării pe pagina turbodieta.hu utilizatorul poate solicita serviciul de buletin informativ. Odată cu abonarea la buletinul informativ utilizatorul îşi exprimă acordul ca Idealbody Kft să trimită buletinul informativ la adresa de e-mail dată de utilizator. Se asigură posibilitatea de a renunţa la abonament. În plus, sistarea serviciului se poate solicita şi la unul dintre contactele pentru Relaţiile cu clienţii. – info@idealbody.hu, +36-1-451-0294

Prin continuarea navigării pe pagina turbodieta.hu şi înregistrarea comenzii acceptaţi Condiţiile contractuale generale şi principiile de procesare a datelor utilizate de Idealbody Kft.

Informaţii detaliate despre transport la:

http://www.turbodieta.ro/date-privind-comanda

Informații despre reclamații

Magazinului nostru doreşte să execute toate comenzile întocmai și să ofere servicii de calitate care să mulţumească clienții. Cu toate acestea, în cazul în care Utilizatorul este nemulțumit de contract sau executarea lui își poate exprima nemulțumirea la adresa e-mail de mai sus sau prin trimiterea unei scrisori obişnuite.

Magazinul online ține evidența reclamațiilor primite precum și a măsurilor destinate gestionării, soluționării acestora.
Pentru investigarea cât mai grabnică a reclamației depuse de client recomandăm clientului să înainteze datele personale ale clientului, datele contractului (numărul comenzii), formularea precisă și concretă a observațiilor, a neajunsurilor, erorilor observate și documente ce vin în sprijinul reclamației, în cazul în care acestea există (de exemplu o fotografie în cazul ambalajului deteriorat), şi să le pună la dispoziția magazinului online pentru accelerarea procesului de investigare a reclamației. Tot pentru soluţionarea mai rapidă a reclamației, Clientul va specifica obiectul reclamației, și după posibilități, data producerii faptului reclamat, și eventualele cereri de despăgubire.

Procedura de administrare a reclamațiilor

1. Magazinul online va investiga reclamația imediat și o va oferi soluția adecvată. În cazul în care Clientul nu este de acord cu soluția propusă, magazinul online va întocmi un proces verbal despre reclamație și poziția magazinului referitoare la reclamație, și va înmâna exemplarul în copie Clientului (în cazul în care reclamația a fost făcută verbal la faţa locului). În cazul reclamației prin telefon procesul verbal va fi trimis prin poștă odată cu răspunsul magazinului în care se motivează soluția aleasă. Sub toate celelalte aspecte se procedează conform prevederilor referitoare la reclamația în scris.

2. În cazul în care nu există posibilitatea investigării pe loc a reclamației formulate verbal la faţa locului, magazinul online va întocmi un proces verbal despre reclamație și cu poziția magazinului referitoare la reclamație, și va înmâna exemplarul în copie Clientului (în cazul în care reclamația a fost făcută verbal). În cazul reclamației prin telefon procesul verbal va fi trimis prin poștă odată cu răspunsul magazinului în care se motivează soluția aleasă. Sub toate celelalte aspecte se procedează conform prevederilor referitoare la reclamația în scris.

3. Termenul limită pentru investigarea și soluționarea reclamațiilor este de 2 zile calendaristice de la primirea la magazin a reclamației. În cazul reclamației adresate în scris, magazinul va trimite Clientului poziția sa împreună cu motivația soluţiei propuse în termen de cel mult două zile de la transmiterea reclamației.

4. În cazul în care nu se acceptă reclamația, magazinul online va informa Clientul despre posibilitățile de soluționare legală și va transmite datele de contact și adresa de corespondență ale autorităților și organelor competente vizate.

5. Magazinul online va păstra reclamația și răspunsul aferent timp de un an de zile.

6. Soluționare legală:
În cazul în care poziția magazinului online nu este acceptată de Client, acesta se va putea adresa în funcție de natura reclamație, următoarelor organe competente:
Inspectoratul pentru Protecția Consumatorului din cadrul Guvernului, Budapesta (Adresa: 1052 Budapest, Városház u. 7., Adresa de corespondență: 1364 Budapest, Pf.: 144.)

Instanța de arbitraj de pe lângă Camera de Industrie și Comerț, Budapesta (Adresa: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.).

În fine, există posibilitatea de a utiliza platforma de soluționare online a litigiilor pentru soluționarea nemulțumirii. Pentru a putea utiliza site-ul consumatorul va trebui să se înregistreze în sistemul Comisiei Europene, după care va putea înainta reclamația prin intermediul paginii. După accea, platforma de soluționare a litigiilor va transmite imediat reclamația părții adverse. În următorul pas, părțile trebuie să se pună de acord cu entitatea de soluționare care va trata cazul respectiv. Platforma trimite părţilor o notificare care va cuprinde o listă a forurilor competente în cazul lor. De îndată ce părţile aflate în litigiu au căzut de acord asupra forului de soluționare a litigiului, platforma va transmite reclamația. Părțile au la dispoziție 30 de zile să ajungă la un rezultat.

Condiţii de utilizare a Jurnalului de slăbit

Jurnalul de slăbit a fost creat de Idealbody Kft. pentru utilizatorii săi înregistraţi pentru a oferi un spaţiu în care utilizatorii să împărtăşească opinii, idei, experienţe. “Convorbirile” interactive şi exprimarea opiniilor pe Forum sunt permise câtă vreme ele se desfăşoară într-un cadru decent, etic şi civilizat.

În comentarii utilizatorilor li se interzice:

- folosirea expresiilor obscene, şocante, ameninţătoare, jignitoare la adresa altora;
- distribuirea, publicarea, citarea, trimiterea cu link la toate tipurile de conţinut protejate de legea drepturilor de autor în oricare dintre formele ce contravin legii LXXVI. din 1999. Se interzice şi încurajarea altor utilizatori de a publica astfel de conţinuturi;
- publicarea de conţinuturi ce încalcă norme morale şi etice (de ex. oferta de conţinut şi servicii obscene, pornografice, sexuale)
- jignirea altor Utilizatori. Comentariile nu vor conţine referiri jignitoare la persoana altora, la adresa apartenenţei rasiale, naţionale, etnice a persoanelor, la adresa apartenenţei politice, religioase sau la adresa vieţii sexuale a persoanelor respective, injurii ce încalcă dreptul persoanelor la propria identitate;
- publicarea datelor personale – nici cu acordul persoanei în cauză
- exprimarea unor comentarii, distribuirea de conţinuturi care pot aduce atingere imaginii, reputaţiei sau intereselor materiale ale firmei Idealbody Kft., angajaţilor ei, cititorilor Paginii şi partenerilor;
- obstrucţionarea funcţionării tehnice a paginii de web şi a muncii Furnizorului (operarea conţinutului), şi încurajarea altora în săvârşirea unor acte de această natură;
- promovarea de conţinut ilegal, instigare la comiterea unor infracţiuni, transmiterea instigării la acţiuni ilegale, sau comportament ce sugerează acţiuni de această natură;
- promovarea produselor competitorilor pe piaţă şi desfăşurarea de activităţi comerciale

În cazul încălcării oricărui punct de mai sus Idealbody Kft. – prin intermediul moderatorului – îşi rezervă dreptul de a şterge conţinutul în cauză, de a suspenda Utilizatorul, de a restricţiona adresa IP a utilizatorului, şi de a-l şterge din baza de date.